Win een E-Bike!
Maak kans op een Stella fiets ter waarde van €3349

Op 26 september om 10:00 uur wordt er, – achter gesloten deuren -, een prachtige Stella E-Bike Morena verloot ter waarde van € 3.349,– In de periode 02/09/2020 – 25/09/20 ontvang je bij ieder bezoek aan The Jagger Casino in Spijkenisse een actie lot waarmee jij meespeelt voor deze actie. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Stella Fietsen.

 • De verloting zal plaatsvinden op zaterdag 26 september om 10:00 uur, u kunt hierbij niet aanwezig zijn.
 • In verband met onze maatregelen ten aanzien van het Covid-19 virus zal de verloting plaatsvinden achter gesloten deuren. De verloting is live te volgen via onze website, Facebookpagina en YouTube kanaal. Wij zullen hierover tijdig informeren. De winnaar wordt gebeld en dient direct op te nemen of binnen 1 uur terug te bellen; zo niet vervalt zijn of haar lot.
 • The Jagger Casino verstrekt aan iedere spelende bezoeker slechts 1 actie lot per dag.
 • De actieloten worden alléén uitgereikt aan spelende gasten. Een spelende gast is iemand die een inworp gegenereerd heeft.
 • Ontvangen actie loten voor deze actie zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Het is niet toegestaan actie loten door te verkopen.
 • Indien het vermoeden bestaat dat er fraude wordt gepleegd met de actieloten, behoudt The Jagger Casino het recht voor om deelname aan de actie uit te sluiten.
 • Tijdens de verloting dien je direct bereikbaar te zijn op het door jou opgegeven telefoonnummer. Voor deelname is het verstrekken van een telefoonnummer verplicht.
 • Actieloten kunnen tot en met 25 september 2020 tot sluitingstijd worden ingeleverd.
 • Mochten de Covid -19 maatregelen van de Rijksoverheid en /of de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hiertoe aanleiding geven behoudt The Jagger Casino zich het uitdrukkelijke recht om de actie tussentijds te wijzigen of beëindigen.
 • In een voorkomend geval waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de directie van The Jagger Casino; deze beslissing is bindend.