Huisregels
The Jagger Casino

Met het betreden van het casino verklaart de bezoeker zich akkoord met onderstaande huisregels. 

 • Bezoekers dienen aanwijzingen en instructies, gegeven door medewerkers, op te volgen. 
 • Intimiderend en/of provocerend gedrag naar personeel of andere bezoekers wordt niet geaccepteerd. 
 • Als bezoeker dient u de algemeen geaccepteerde fatsoennormen in acht te nemen. 
 • Bezoekers die overmatig speelgedrag vertonen, worden op dit gedrag aangesproken. 
 • The Jagger Casino is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
 • Tijdens piekuren mag er maximaal op twee spelersplaatsen tegelijk worden gespeeld, in daluren kan dit in overleg met casinomedewerkers worden verdubbeld. 
 • Het reserveren van automaten is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Vraag onze medewerkers hiernaar.
 • The Jagger Casino maakt gebruik van een veiligheids- en camerasysteem voor intern gebruik. 
 • Filmen of fotograferen is niet toegestaan.
 • Gebruik speelautomaten niet als voetensteun; dit in verband met hygiëne, storingen en beschadigingen.
 • Speel gerust maar speel bewust en blijf binnen uw budget.
 • Toegang tot het casino vanaf 21 jaar. 
 • Iedere bezoeker ontvangt bij binnenkomst een entreebewijs en dient dit bij vertrek weer in te leveren. 
 • Bij binnenkomst dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Binnen het casino is het dragen van hoofddeksels niet toegestaan in verband met uw – en onze veiligheid. 
 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed van drank en/of drugs zijn, wordt de toegang ontzegd. 
 • Een onverzorgd uiterlijk en/of voorkomen kan reden zijn een bezoeker de toegang te ontzeggen. 
 • Bezoekers kunnen bij binnenkomst gecontroleerd worden door middel van een handscanner op ongeoorloofde metalen voorwerpen. 
 • Het meenemen van etenswaren, dranken en huisdieren is niet toegestaan. 
 • The Jagger Casino is te allen tijde bevoegd een entreeverbod op te leggen of entree te weigeren om diverse redenen. 

Tegen  geschillen, voortvloeiend uit de huisregels of bezwaren tegen  aanwijzingen van onze medewerkers, kan binnen 24 uur schriftelijk beroep worden aangetekend bij het management.