Vrijwillig Toegangsverbod
The Jagger Casino

Als bezoeker heeft u de mogelijkheid om een vrijwillig toegangsverbod aan te vragen. De duur van deze bezoekersbeperking is minimaal 3 maanden en maximaal 2 jaar en kan niet tussentijds opgeheven worden. Hiernaast kan men zich ook voor 6 maanden of een jaar uitschrijven. Indien u een vertrouwelijk gesprek wenst met een leidinggevende dan kunt u gebruik maken van onze spreekkamer.

 Hoe aan te vragen:

Stap 1: Geef bij een medewerker van de The Jagger Casino aan dat u een vrijwillig toegangsverbod wenst aan te vragen.

Stap 2: Zorg dat u op het moment van aanvraag in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs. Deze is nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Stap 3: De dienstdoende leidinggevende zal een kopie maken van uw legitimatiebewijs en samen met u het benodigde formulier vrijwillig toegangsverbod invullen.

Stap 4: Tot slot tekent u het formulier “vrijwillig toegangsverbod” voor akkoord.

Vanaf dit moment mag u onze amusementscenter gedurende 3 of 6 maanden, 1 of 2 jaar niet betreden. Na het genoemde termijn kunt u middels een gesprek met de bedrijfsleider het vrijwillig toegangsverbod verlengen of opheffen.