Win een Volkswagen Up
The only way is Up!

Actie voorwaarden: Win een Volkswagen Up!

In de periode 11/01/2019 – 13/04/19 kun jij kans maken om een gloednieuwe volkswagen Up te winnen! Bij ieder bezoek aan The Jagger Casino in Winschoten ontvang je een actie lot waarmee jij mee speelt voor deze actie.

De verloting zal plaatsvinden op 13 april om 20:00 uur en zal een feestelijke aangelegenheid worden! Meer info volgt snel.

  • The Jagger Casino verstrekt aan iedere spelende bezoeker per dag slechts 1 actie lot.

  • De actieloten worden alléén uitgereikt aan spelende gasten en geheel naar beoordeling van de medewerkers van The Jagger Casino. Deze beoordeling is bindend.

  • Ontvangen actie loten voor deze actie zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

  • Het is niet toegestaan actie loten door te verkopen.

  • Indien het vermoeden bestaat dat er fraude wordt gepleegd met de actieloten, behoudt The Jagger  Casino het recht voor om deelname aan de actie uit te sluiten.

  • Tijdens de verloting dien je aanwezig te zijn en dien je het gewonnen lotnummer direct te  overleggen om de gewonnen prijs te ontvangen. De trekking van het winnende lot vindt plaats onder toezicht van een jurist.

  • Tijdens de finale trekking op 13 april 2019 zullen er foto’s van de winnaar worden gemaakt t.b.v. promotiedoeleinden. De winnaar heeft het recht om af te zien van het gebruik van deze foto’s

  • Actieloten kunnen tot en met 12 april 2019 tot sluitingstijd worden ingeleverd.

  • The Jagger Casino behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen of beëindigen.

  • In een voorkomend geval waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de directie van The Jagger Casino; deze beslissing is bindend