Win een VW Up!
Play, Win, Drive!

Actie voorwaarden: Win één van deze Volkswagen Up’s !

Op 19 maart 2022 worden er 3 Volkswagen Up’s verloot. In de periode 18/09/2021 – 18/13/2022 ontvang je bij ieder bezoek aan The Jagger Casino in Spijkenisse een actie lot waarmee jij mee speelt voor deze actie. Mede mogelijk gemaakt door Auto Hoogenboom

  • De verloting zal plaatsvinden op zaterdag 19 maart 2022 om 20:00 uur via een live stream! Meer info volgt; hou Facebook in de gaten.
  • The Jagger Casino verstrekt aan iedere spelende bezoeker slechts 1 actie lot per dag.
  • De actieloten worden alléén uitgereikt aan spelende gasten. Een spelende gast is iemand die een inworp gegenereerd heeft.
  • Ontvangen actie loten voor deze actie zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Het is niet toegestaan actie loten door te verkopen.
  • Indien het vermoeden bestaat dat er fraude wordt gepleegd met de actieloten, behoudt The Jagger Casino het recht voor om deelname aan de actie uit te sluiten.
  • Tijdens de verloting dien je telefonisch bereikbaar te zijn op het door jouw genoteerde nummer op het lot of binnen 5 minuten terug te bellen om de gewonnen Volkswagen Up in ontvangst te nemen.
  • De trekking van het winnende lot vindt plaats onder toezicht van een jurist. LET OP: een deelnemer aan deze actie kan op de trekkingsavond maximaal één Volkswagen Up winnen en is dan ook direct uitgesloten voor de trekking van de eventuele nog volgende Volkswagen Up.
  • Tijdens de verloting op 19 maart 2022 zullen er foto’s van de winnaar worden gemaakt t.b.v. promotiedoeleinden. De winnaar heeft het recht om af te zien van het gebruik en / of publicatie van deze foto’s
  • Actieloten kunnen tot en met 18 maart 2022 tot sluitingstijd worden ingeleverd.
  • The Jagger Casino behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen of beëindigen.
  • In een voorkomend geval waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de directie van The Jagger Casino; deze beslissing is bindend