Win een VW Up!
Play, Win, Drive!

Actie voorwaarden: Win één van deze Volkswagen Up’s !

Op 28 december 2019 worden er 3 Volkswagen Up’s verloot. In de periode 28/09/2019 – 27/12/19 ontvang je bij ieder bezoek aan The Jagger Casino in Spijkenisse een actie lot waarmee jij mee speelt voor deze actie. Mede mogelijk gemaakt door Auto Hoogenboom

  • De verloting zal plaatsvinden op zaterdag 28 december om 20:00 uur en zal een feestelijke aangelegenheid worden! Meer info volgt; hou Facebook in de gaten.
  • The Jagger Casino verstrekt aan iedere spelende bezoeker slechts 1 actie lot per dag.
  • De actieloten worden alléén uitgereikt aan spelende gasten. Een spelende gast is iemand die een inworp gegenereerd heeft.
  • Ontvangen actie loten voor deze actie zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Het is niet toegestaan actie loten door te verkopen.
  • Indien het vermoeden bestaat dat er fraude wordt gepleegd met de actieloten, behoudt The Jagger Casino het recht voor om deelname aan de actie uit te sluiten.
  • Tijdens de verloting dien je persoonlijk aanwezig te zijn en dien je het gewonnen lotnummer direct te overleggen om de gewonnen Volkswagen Up in ontvangst te nemen.
  • De trekking van het winnende lot vindt plaats onder toezicht van een jurist. LET OP: een deelnemer aan deze actie kan op de trekkingsavond maximaal één Volkswagen Up winnen en is dan ook direct uitgesloten voor de trekking van de eventuele nog volgende Volkswagen Up.
  • Tijdens de verloting op 28 december 2019 zullen er foto’s van de winnaar worden gemaakt t.b.v. promotiedoeleinden. De winnaar heeft het recht om af te zien van het gebruik en / of publicatie van deze foto’s
  • Actieloten kunnen tot en met 27 december 2019 tot sluitingstijd worden ingeleverd.
  • The Jagger Casino behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen of beëindigen.
  • In een voorkomend geval waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de directie van The Jagger Casino; deze beslissing is bindend