Privacy­verklaring

PRIVACYVERKLARING   (versie: april 2022)

Jouw privacy is voor The Jagger Casino van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de (uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent onder andere dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij The Jagger Casino doen met de persoonsgegevens die wij verkrijgen.

CONTACTGEGEVENS

The Jagger Casino bestaat uit de volgende entiteiten:

 • Funplaza beheer BV

 • Funplaza Winschoten BV

 • Funplaza Spijkenisse BV

 

Funplaza Beheer BV, gevestigd te (3201DA) Spijkenisse aan de Damstaat 19, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je vragen, klachten en/of andere opmerkingen hebt, kan je contact opnemen met de directie via directie@thejaggercasino.nl of 0181-442000.

WAT BETEKENT DAT?

Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • Wij het bewaren van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook altijd eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; dit doen wij middels een Verwerkersovereenkomst.

 • Wij altijd direct op jouw verzoek jouw persoonsgegevens corrigeren of verwijderen.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze social media (Website, Facebook, Instagram) of bezoek aan het casino is het mogelijk dat wij de volgende persoonsgegevens van jouw krijgen:

 • jouw naam;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • voorkeuren en/of gebruiksgegevens; en

 • communicatie tussen jou en ons voor de behandeling van vragen en klachten.

Deze persoonsgegevens kunnen wij voor verschillende doelen gebruiken:

 • op jouw verzoek mailen van informatie van The Jagger Casino

 • beantwoorden van vragen of klachten;

 • verbeteren van onze social media en casino’s; en

 • aanbieden van promotionele acties.

Indien jij gebruik wilt maken van de Cruks “Fastlane”, registreren wij alleen voor dit doeleinde de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en Achternaam;

 • Geboortedatum- en plaats;

 • Type document (paspoort, legitimatiebewijs, rijbewijs of anders);

 • Document nummer;

 • Datum en tijdstip inschrijving;

 • BSN-nummer.

Als laatste maakt The Jagger Casino gebruik van camerabeveiliging in haar panden. Het doeleinde hiervan is het beschermen van eigendommen en een veilige omgeving te borgen, zoals het tegengaan van diefstal en verlies. De verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van The Jagger Casino.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens slechts met jouw toestemming, wanneer wij een overeenkomst met jou hebben of willen sluiten, wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben of wanneer wij dit op basis van de wet verplicht zijn om te doen.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Wij bewaren jouw gegevens zo lang als dit nodig is om onze diensten aan jou te leveren. Wanneer wij de persoonsgegevens daarvoor niet meer nodig hebben, worden deze permanent gewist of vernietigd. Als er een wettelijke plicht bestaat om gegevens langer te bewaren kan hier een uitzondering voor worden gemaakt.

 • Persoonsgegevens verzameld ten behoeve van klachten bewaren wij 3 jaar na de afhandeling van de klacht.

 • Persoonsgegevens verzameld voor de Cruks Fastlane registratie verwijderen wij direct na beëindiging van de inschrijving. Beëindiging vindt altijd op jouw verzoek plaats.

 

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN
Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

The Jagger Casino is wettelijk verplicht jouw gegevens te checken bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. (CRUKS)

The Jagger Casino maakt gebruik van de volgende categorieën verwerkers:

Categorie:

Land :

Systeembeheerder

Nederland

Camerasysteem

Nederland

 

JOUW RECHTEN

Jij hebt verschillende rechten op basis van de AVG. Voor de uitoefening van jouw rechten kan je contact opnemen met de Directie – compliance door een schriftelijk (via e-mail of post) verzoek te sturen naar de bovengenoemde contactgegevens. Je kunt een beroep doen op de volgende rechten:

 

 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens die The Jagger Casino van u verwerkt.

 • Het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die The Jagger Casino van jou verwerkt te laten rectificeren en/of aan te vullen.

 • Het recht om het gebruik van hun persoonsgegevens te laten beperken.

 • Met betrekking tot de gegevensverwerking die gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang van The Jagger Casino, heb je het recht van bezwaar.

 • Het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt of bewaartermijn is verstreken.

 • Voor zover The Jagger Casino persoonsgegevens verwerkt gebaseerd op jouw toestemming of om uitvoering te geven aan een overeenkomst met jou, heb jij het recht om die gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en/of door te laten geven aan een derde.

 

EEN VRAAG, KLACHT OF BEZWAAR?

Neem contact met ons op als je een vraag of klacht hebt of als je wilt dat wij jouw gegevens verwijderen. Je kan dit kenbaar maken via het vraag- of klachtenformulier op de infozuil in ons casino; natuurlijk kun je ook mailen naar directie@thejaggercasino.nl. Je krijgt dan binnen 14 dagen een antwoord of wij nemen contact met je op. Daarnaast wijzen wij je op het feit dat je altijd het recht hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

COOKIES
Onze website gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies); het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

Technische of functionele cookies:
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn:

Eigen cookies (voor het opslaan van gebruikersgegevens en het verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de website).

Analytische cookies
Verder maken wij gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

In- en uitschakelen cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze websites en/of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.